Bùi Xuân Lai

Đối tác hệ thống nhượng quyền

Bùi Xuân Lai
12 Tập Thể Ngân Hàng - Phường Trường Thi - Thành Phố Nam Định - Tỉnh Nam Định
   
    Việt Nam
buixuanlai@gmail.com

Đối tác Bùi Xuân Lai tham gia hệ thống nhượng quyền từ ngày 18/12/2014 với hơn 3 năm kinh nghiệm online marketing.