Ngô Nhựt Trường

Đối tác hệ thống nhượng quyền

Ngô Nhựt Trường
434 Ap Binh Hung Xa Thanh Cong Huyen Gò Công Tây Tỉnh Tiền Giang
   
    Việt Nam
ngonhuttruong0110@gmail.com

Đối tác Nguyễn Nhật Trường tham gia hệ thống nhượng quyền TRUSTshop từ ngày 18/12/2014 với kinh nghiệm làm việc nhiều năm trong lĩnh vực Điện thoại - Viễn Thông - Hosting - Domain - Thiết Kế Website.