Nguyễn Hoàng Như Ngọc

Đối tác hệ thống nhượng quyền

Nguyễn Hoàng Như Ngọc
54/6/1 Hùng Vương - Q. Ninh Kiều
    CT
    Việt Nam
nngoc179@gmail.com

Đối tác Nguyền Hòang Như Ngọc chính thức tham gia hệ thống nhượng quyền TRUSTshop từ ngày 28/10/2014 và hoạt động cùng hệ thống đến nay.