Nguyễn Hữu Thông

Đối tác hệ thống nhượng quyền

Nguyễn Hữu Thông
21 Đường 13 - Bình Thọ - Thủ Đức
    TP. Hồ Chí Minh
   
    Việt Nam
thong.designer@yahoo.com.vn

Đối tác Nguyễn Hữu Thông tham gia hệ thống nhượng quyền từ ngày 19/12/2014 với hơn 3 năm kinh nghiệm online marketing.