Nông Tuấn Anh

Đối tác hệ thống nhượng quyền

Nông Tuấn Anh
41 Lê Lai, P1, Vũng Tàu
   
    Việt Nam
eos.tuananh@gmail.com

Đối tác Nông Tuấn Anh trở thành đối tác nhượng quyền từ ngày 02/07/2015. Trước khi tham gia hệ thống, Đối tác đã tự kinh doanh online với trên 3 năm kinh nghiệm