Phạm Nam Hải

Đối tác hệ thống nhượng quyền

Phạm Nam Hải
SN 01 - Ngõ 170 - Đường Lý Tự Trọng - TP. Hà Giang - Hà Giang
   
    Việt Nam
namhaihg@gmail.com

Đối tác Phạm Nam Hải trở thành đối tác nhượng quyền từ ngày 16/12/2014. Trước khi tham gia hệ thống, Đối tác đã tự kinh doanh online với trên 3 năm kinh nghiệm