Trần Thị Như Liên

Đối tác hệ thống nhượng quyền

Trần Thị Như Liên
Xã Mỹ Hiệp - H. Cao Lãnh - Đồng Tháp
   
    Việt Nam
tranthinhulien296@gmail.com

Đối tác Trần Thị Như Liên trở thành đối tác nhượng quyền từ ngày 30/12/2014. Trước khi tham gia hệ thống, Đối tác đã tự kinh doanh online với trên 1 năm kinh nghiệm