Tin tức

TPH Token Farming on BecoSwap and Livetrade

For English users, please find below!

Gửi đến các nhà đầu tư Trustpay (TPH),

Sau đợt mở bán IFO token TPH tại BecoSwap, chúng tôi trân trọng gửi đến thông tin farming TPH tại 2 nền tảng Livetrade.io và BecoSwap.com.

Lưu ý: Bạn cần có Ví Kai Wallet (Andrio/IOS) hoặc Kardiachain Wallet Extension trên trình duyệt Web để tham gia.

Tìm hiểu thêm tại https://kardiachain.io/

Cặp TPH-KAI LP ra BECO:

Truy cập trang: https://becoswap.com/farms hoặc tại Ví Kai chọn phần Dapp và click vào BecoSwap.

Dùng cặp TPH-KAI LP và Approve Contract.

Nếu bạn chưa có cặp TPH-KAI, bạn có thể thêm thanh khoản tại: https://kaidex.io/portfolio/add sau đó dùng cặp token để Approve Contract tham gia farm TPH-KAI để ra BECO.

Cặp TPH-KUSD-T ra LTD

Truy cập trang: https://dapp.livetrade.io/ hoặc tại Ví Kai chọn phần Dapp và click vào Livetrade.

Dùng cặp TPH-KUSD-T và Approve Contract.

Nếu bạn chưa có cặp TPH-KUSD-T bạn có thể thêm thanh khoản tại: https://kaidex.io/portfolio/add sau đó dùng cặp token này để Approve Contract, tham gia farm TPH-KUSD-T ra LTD.

Bạn có thể tham gia cộng đồng Trustpay để cùng thảo luận và cập nhật tin tức cũng như tìm thông tin hỗ trợ sớm nhất tại:


After TPH IFO sale on BecoSwap, Trustpay are happy to send you TPH farming information on Livetrade.io and BecoSwap.com – our official partners.

Note: You need Kai Wallet (Android/ IOS) or Kardiachain Wallet extension on browsers to participate.

Learn more https://kardiachain.io/

For TPH-KAI LP Earn BECO:

Access on your browser: https://becoswap.com/farms or on you Kai Wallet , choose Dapp and click on BecoSwap.

Find TPH-KAI LP và Approve Contract to earn BECO.

In case you do not have TPH-KAI you can add liquidity at: https://kaidex.io/portfolio/add then using this LP, Approve Contract, join this farm TPH-KAI to earn BECO.

TPH-KUSD-T Earn LTD

Access this page on your browser: https://dapp.livetrade.io/ or on you Kai Wallet , choose Dapp and click on Livetrade.

Find TPH-KUSD-T and Approve Contract to earn LTD.

In case you do not have TPH-KUSD-T you can add liquidity at: https://kaidex.io/portfolio/add then using this LP, Approve Contract, join this farm TPH-KUSD-T to earn LTD.

You may join Trustpay community to find support, information and further assistance:

Chia sẻ
Đăng kí ngay để nhận Bitcoin
Đăng kí ngay để nhận Bitcoin
Nhận Bitcoin ngay