VỀ CÔNG TY

Được thành lập năm 2009, Công ty Cổ phần Trustpay – Trustpay Holdings chuyên đầu tư trong các lĩnh vực fintech, blockchain, bất động sản, nông nghiệp thông minh, vàng bạc đá quý, dược phẩm và các ngành công nghiệp 4.0 trên toàn cầu.

TẦM NHÌN

Trở thành tập đoàn hàng đầu sở hữu nền tảng cổng đầu tư quốc tế 4.0

 

SỨ MỆNH

Giúp cho các doanh nghiệp trong hệ sinh thái Trustpay Holdings hoạt động hiệu quả nhằm tối đa hoá lợi ích của nhà đầu tư, của từng công ty và trách nhiệm xã hội.

Ban Giám Đốc

Eric Vuong
Chủ tịch HĐQT

Hung Pham
Tổng Giám Đốc

Tan Loc Louis
P. Tổng Giám Đốc Tài Chính

Đạt Phạm
P. Tổng Giám Đốc Phát Triển Kinh Doanh

Đội ngũ

Hana Ngo
Giám đốc Thương Hiệu Hanagold

Diep Nguyen
Kế toán Trưởng

Joshep Huynh
Kỹ Sư Công Nghệ

Trần Quí
Trưởng phòng Chăm Sóc Khách Hàng

Wanari Son
Giám đốc phát triển Trustpay Cambodia

Sun Pham
Giám đốc phát triển Trustpay USA