VỀ CÔNG TY

Công ty Cổ phần Trustpay Holdings chuyên đầu tư trong các lĩnh vực fintech, blockchain, bất động sản, nông nghiệp thông minh, vàng bạc đá quý và các ngành công nghiệp 4.0 trên toàn cầu.

TẦM NHÌN

Trở thành tập đoàn đầu tư công nghệ 4.0 hàng đầu năm 2030

 

SỨ MỆNH

Giúp cho các doanh nghiệp trong hệ sinh thái Trustpay Holdings hoạt động hiệu quả nhằm tối đa hoá lợi ích của nhà đầu tư, của từng công ty và trách nhiệm xã hội.

Ban Giám Đốc

Eric Vuong
Chairman

Hung Pham
Tech & Blockchain

Tan Loc Louis
Financial